Изпълнението на програма „Здраве и образование за всички“ (ЗОВ) подобри достъпа до социални, здравни и образователни услуги на млади ромски семейства и даде възможност на 2500 деца между 3 и 5 години да посещават редовно детска градина и предучилищни групи. Над 2100 деца бяха върнати в класните стаи и получиха допълнителни уроци по български език, което повиши тяхната грамотност и шансовете им за по-добър и качествен живот.

Програма ЗОВ се реализира с финансовата подкрепа на правителството на Швейцария в Пловдив, Русе, Бургас, Монтана, Сливен и Шумен. От българска страна основен партньор по проекта е Министерството на труда и социалната политика, като участват още министерствата на здравеопазването и образованието и науката.

Взех участие в заключителното събитие на конференцията. Шестте пилотни проекта по програма ЗОВ допълват политиката на МТСП за социално включване на изолирани групи от населението. Нейното изпълнение показва, че когато централните институции и техните регионални структури обединят усилията си със структурите на местните власти, неправителствените организации и донорите, се получава голям ефект. Този модел дава възможност на децата да ходят от най-ранна възраст на детска градина, да бъде осигурен достъпът им до здравеопазване.

Предстои ни усилена работа, за подготoвка на наредбите към Закона за социалните услуги. През него за първи път се регулира интегрираното предоставяне на услуги. Предстои и подготовката за следващия програмен период. Добрите новини за България са, че за ОПРЧР очакваме със 70% увеличение на бюджета. Това означава, че в областта на социалното включване ще можем да финансираме много повече дейности. Начинът, по който можем да постигнем истинско социално включване е когато обединим усилията за изграждане на жилищна инфраструктура с политиките в областта на образованието, здравеопазването, социалната политика и заетостта.