Започва работата по подготовката на наредбите, които ще регламентират изпълнението на Закона за социални услуги. Този месец стартира работата по подзаконовата уредба, като нашата цел е да подпомогнем доставчиците на социални услуги да подобрят качеството им. Това казах на форум на Националния алианс за социална отговорност, който се проведе днес в Пловдив. Темата на конференцията бе "Предизвикателствата пред общините и партньорството с държавата за реализация и развитие на социалните услуги в съответствие с новото законодателство".

В новото законодателство отделяме специално внимание на професионалистите, които работят в тази сфера. Фокусът ще бъде насочен към възможностите за тяхната професионална реализация и обучение.

Търсят се възможности за повишаване на възнагражденията на заетите в социалните услуги и за привличане на млади хора в системата. По данни на МТСП социалната работа и заетостта в сферата на здравеопазването са професионални направления, в които в следващите 10 години ще има недостиг на кадри поради застаряване на населението в страната.

Новото законодателсто отделя услугите от системата за социално подпомагане и дава възможност политиките да са насочени към реално социално включване и интегриране в обществото. По този начин се дава възможност за по-ефективно и за качествено предоставяне на услугите.

Бюджетът на МТСП за социални услуги за 2019 г. е над 260 млн. лв., или с 30 млн. лв. повече от миналогодишния. В момента има над 2400 регистрирани доставчици на социални услуги, като около 1200 от тях получават държавно финансиране. Над 24 000 човека ежедневно посещават такива услуги.

До момента проектите на 15 общини са одобрени за финансиране по процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Общата стойност на предложенията е 3 726 916 лв., а по тях ще бъдат обхванати 1523 възрастни хора и лица с увреждания. Те ще получават здравно-социални услуги до два часа на ден. Проекти могат да се подават до 10 май.

Връчих награда на Община Пловдив за активни социални отговорни политики и цялостен принос за социалното развитие на България. Отличието получи заместник-кметът Георги Титюков.