Представих опита на България при провеждане на реформата за деинституционализация на грижите за деца пред делегация на Министерството на труда и социалните политики на Армения. В дискусията, която се проведе в София, участваха представителят на УНИЦЕФ за страната ни Джейн Муита и членове на организацията в двете страни. В срещата участваха и експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.


Деинституционализацията е най-успешната, най-трудната, но и най-удовлетворяващата реформа. Тя е ключова за реформирането на социалната сфера. В резултат на целенасочената политика и непрестанните усилия на всички ангажирани страни при реализиране на процеса на деинституционализация бяха постигнати съществени резултати. Основните от тях са свързани с намаляване на броя на децата в специализираните институции с над 92% (от 7 587 деца през 2010 г. до 593 деца в края на м. февруари 2019 г.). За същия период специализираните институции за деца намаляха с над 82 % - от 137 през 2010 г. до 24 в края на м. февруари 2019 г.

Закриването на домовете за деца и изграждането на алтернативни социални услуги, в които децата живеят в близка до семейната среда, е огромен успех. Не по-малко важно е, че започнахме да променяме обществените нагласи и да създаваме различно отношение към децата. Кампанията „Мисията е възможна“ има за цел е да покаже, че всички деца могат да се реализират пълноценно, ако получат шанс и подкрепа от цялото общество.

Партньорството между България и Армения е изключително важно. Амбицията ни е двете страни да продължат сътрудничеството си и обмяната на добри практики и опит, което ще е от полза за всички деца в двете страни.

Представителят на УНИЦЕФ за България Джейн Муита подчерта, че има много какво да се научи от успехите на България в деинституционализацията през последните 10 години. Ръководителят на офиса на организацията в Армения Таня Радочай изрази надежда, че сътрудничеството между двете страни в тази сфера ще продължи.