Обученията по дигитални компетентности са ключови в програмите на Министерството на труда и социалната политика през следващите няколко години, защото дигитализацията е не само бъдещето, но вече е и част от пазара на труда. Това заявих пред студенти и преподаватели в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград по време MASTERCLASS WORK 4.0 на тема „Бъдещето на труда в ерата на дигитализацията“. Събитието се организира от КНСБ и висшето учебно заведение.


В момента на 94% от работните места в Европа се използва интернет, 75% са свързани с работа с компютър, 22% - с интернет платформи, а 8% от работещите използват автоматизирани машини. Дори в земеделието, строителството и търговията служителите трябва да имат основни ИТ умения. 80% от продавачите например трябва да имат базови знания за работа с определен софтуер. Подобни изисквания има за 50% от работните места в строителството и за 34% в земеделието. Това е настоящето, а когато говорим за бъдещето дигитализацията на пазара на труда ще е е много по-интензивна.
За да се отговори на технологичните и икономическите промени е необходимо непрекъснато инвестиране в развитието на уменията на работната сила. Трябва да продължи да се развива подходът за учене през целия живот и осигуряването на достъп за всички хора до възможности да повишават знанията и уменията си във всеки етап от кариерата, независимо от формата на заетост.

В тази връзка представих възможностите за повишаване на компетентностите, знанията и уменията на работната сила по схема „Ваучери за заети лица“, която се финансира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е насочен към работещи със средно образование и висшисти над 54 години, както и към работодатели, които искат да обучат персонала си с акцент върху дигиталните умения.

Мащабните инвестиции в сферата на дигитализацията ще дойдат със следващата многогодишна финансова рамка на ЕС. От едната страна са необходими инвестиции в дигиталните умения на всички слоеве на работната сила, за да се отговори на нуждите на бизнеса. От друга – развитието на дигиталните умения е възможност в България да се намали делът на социално изключени хора, защото прогнозите са, че липсата на цифрови компетентности ще се превръща във все по-сериозна причина за социална изолация.