Представих политиките за преодоляване на недостига на квалифицирани кадри на среща с представители на Българската аутсорсинг асоциация. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за връщане на българи от чужбина с цел да намерят професионална реализация у нас. В тази връзка представих инициативата на Министерството на труда и социалната политика за организиране на кариерни форуми за български студенти и млади професионалисти в държавите в Европа, в които учат най-голям брой наши сънародници.


По неофициални данни в различни страни в Европа следват между 6000 и 9000 българи. Най-голямата част от тях се дипломират във Великобритания, Германия, Австрия и Холандия. През януари и март организирахме изложения във Виена и Лондон, към които имаше голям интерес. С тях даваме възможност на младите ни сънародници не само да се запознаят с възможностите за професионална реализация у нас, но и да добият представа за икономическото развитие на България и предимствата на трудовото и социалното ни законодателство. До края на годината предстои да организираме кариерни форуми в Кьолн, Мюнхен (Германия) и Хага (Холандия).

Представих и двустранните спогодби за трудова миграция, които България е подписала с Армения и Молдова. Министерството на труда и социалната политика води преговори за подписване на такива документи и с Украйна, Грузия и Беларус. Двустранните спогодби са добър механизъм, който дава сигурност на работодателите, че ще имат официален инструмент за наемане на работници, а от друга страна гарантира на работещите, че трудовите им права ще бъдат защитени.