Днес заедно се научихме да бъдем добри, да бъдем търпеливи и да умеем "да влизаме в обувките на другия". Понякога трябва да погледнем с различни очи на това, което се случва около нас, за да успеем да проявим доброта и да помогнем.

Днес, като ръководител на управляващия орган на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", участвах заедно с кмета на Габрово Таня Христова в открит урок под надслов "Влез в света на другия". В урока се включиха деца, ползващи социални услуги, заедно с ученици от основно училище "Св.Св. Кирил и Методий" в Габрово.

Урокът е част от кампанията на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", която е под наслов "Мисията е възможна". Участниците се опитаха да "влязат в обувките" на децата със зрителни, слухови и двигателни увреждания чрез демонстрации на различен вид дейности - игри, състезания, взаимно опознаване.
В открития урок участваха представители на Съюза на слепите в България, Фондация "Очи на четири лапи", Националната асоциация на преводачите на жестов език в България, неправителствени организации.
По-рано през деня с кмета на Габрово Таня Христова посетихме Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа в квартал "Велчевци".