Взех участие в конференцията „Грижа в ранната възраст“, организирана от Фондация "За Нашите Деца".
Темата за ранното детско развитие е ключова както за Министерство на труда и социалната политика, така и за страната. В 66 общини в България има центрове за ранно детско развитие, които подкрепят над 8000 деца ежедневно, а резултатът от тяхната дейност е много добър.

Когато в подкрепа на децата на едно място работят специалисти от сферите на здравеопазването и образованието, включени са и социалните работници, когато децата са близо до общността, тогава можем да видим реални резултати. Целта ни е тази добра практика за предоставяне на интегрирани услуги да бъде продължена и доразвита и в други общини в България.


Интегрираният подход е успешно залегнал както в Националната стратегия за ранно детско развитие, така и в новоприетия Закон за социалните услуги, влизащ в сила от 2020 година. Законът ясно разделя ангажиментите на държавата и общините като доставчици на социални услуги към хората, които имат нужда, разграничавайки ги от социалните плащания за лица с ниски доходи.През 2009 г. бюджетът за социални услуги е бил 38 млн. лв., като за сравнение през тази година той е малко над 260 млн. лв. В момента има над 2400 доставчици на социални услуги, като около 1300 от тях се финансират от държавата. Нашата цел е ежегодно отделяните от държавата средства да достигат по бърз, лесен и ефективен начин до хората.

Запознах също участниците в конференцията и със стартиралата през септември 2018 г. кампания „Мисията е възможна“, посветена на затварянето на всички домове за деца в България. Последният етап от деинституционализацията е извеждането на около 500 деца и затварянето на над 20 институции, като ни предстои най-тежката битка – да се запази философията, че не трябва да има институционална грижа в България. Освен подкрепата на държавата децата трябва да намерят подкрепа в обществото, да са подкрепени от обкръжаващата ги среда в училище, от техните родители и от хората в квартала.