Имах удоволствието във Виена да запозная над 160 млади, целеустремени българи с позитивното развитие на пазара на труда и подобрената икономическа среда в България. Много от тях бяха изненадани от актуалните данни за средната работна заплата в страната, рекордно ниския процент на безработица, както и с новите възможности за подкрепа и стартиране на бизнес, и реализиране на проекти по ОП РЧР и други програми.

По време на посещението ми се запознах с няколко истории на завърнали се вече в България след миналогодишното събитие в същия формат. В допълнение пълната зала с любознателни лица, които се интересуваха живо от възможностите за работа и кариерно развитие в родината им, ме изпълниха с позитивизъм, че планираните през 2019 г. от Министерство на труда и социалната политика трудови борси в Германия, Холандия и Великобритания са катализаторът, от който имат нужда сънародниците ни извън граница, за да се завърнат и стартират живота си в България.

Събитието ни нямаше да е възможно без съвместната работа между австрийските и български институции, социални партньори и неправителствения сектор, вкл. българските медии в Австрия, които помагаха активно за разпространение на информация на място. Интересите са взаимни - повече и по-добри кадри за големите австрийски инвеститори в България! Целта е една - повече щастливи и успешно реализирани българи в България. Всеки един гражданин е важен за нас! Един по един, решаваме проблемите на страната!