Днес представих възможностите за младежка заетост на форум за Северозападна България.

Какви са възможностите за младежка заетост обсъждахме днес в рамките на заключителна среща по проект „Структурен диалог: Говори Северозападът“. Целта на форума, в който участваха младежи, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката, е да засили връзката на образованието с пазара на труда.

През последните 3 г. безработицата в България е рекордно ниска. В момента е около 5 процента като прогнозите са тя все повече да спада. В Северозападна България в районите Враца, Видин и Монтана безработица сред младите хора варира между 13 и 15 процента.

Представих мерките на МТСП за стартиране и осигуряване на трайна младежка заетост, като постави акцент върху регионалното им изпълнение. Сред най-успешните програми е схема „Младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), която и в момента е отворена в Бюрата по труда. По нея около 500 младежи от област Видин са минали през програма за стажуване или обучение на работното място. От тях 150 са останали да работят при същия работодател. В област Враца 852 младежи са били включени в програмата, 543 от тях са останали на същото работни място. Близо половината от 500-те младежи, включени в област Монтана, са намерили своята постоянна заетост.

От тази седмица с нов прием на заявките стартира проект „Родители в заетост” по ОПРЧР за осигуряване на детегледачи за родители, чиито деца до 5-годишна възраст не са записани в детска ясла или градина. Новост в проекта е, че многодетните родители могат да се възползват от програмата до навършване на 12 години на детето.

В началото на февруари с допълнителна мярка по ОПРЧР ще продължи подкрепата за предприемачеството за младежи и социални предприятия. Предприятията, реализирани с национално или европейско финансиране ще могат да използват консултантски услуги. В рамките на този програмен период ОПРЧР дава възможност и за микрокредитиране и микрофинансиране. Кредитите за младежи до 29 г. за стартиране на собствен бизнес са между 5 000 и 50 000 лв.