Откриване на нова детска градина за 150 деца в ромския квартал "Надежда" в Сливен


Днес открих нова детска градина за 150 деца в ромския квартал "Надежда" в Сливен. В събитието участва и Мюриел Берсе Коен, посланик на Швейцария в България.

Детската градина е изградена по интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи. Създаването на комплекса е на стойност 1 642 344 швейцарски франка, като община Сливен е допринесла с допълнителни 10% от сумата за инфраструктурните дейности по проекта. По-голямата част от средствата са отпуснати по Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички), която е част от Тематичен фонд „Насърчаване на социалното включване на роми и други уязвими групи“ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Преди малко повече от година дойдохме тук и теренът беше едно голямо игрище. Благодарение на добрата работа на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването, успяхме да изградим този прекрасен център, в който има здравен кабинет за профилактика, Бюро по труда, екипи на дирекция "Социално подпомагане", на общината и на полицията.

За нас това е важно послание, защото ако не работим всички заедно на място, много трудно бихме могли да ограничим социалната изолация и безработицата.

Новата детска градина ще даде различно бъдеще на децата от кв. "Надежда" в Сливен. "Смисълът на този проект е инвестицията в ранно детско развитие.