Кадри, заетост и работна ръка. Предизвикателства пред бизнеса.


България има рекордно ниска безработица. Можем да говорим, че почти нямаме проблем с нея. Безработицата за страната е около 5%. 
Днес посетих Добрич по покана на народните представители Даниела Димитрова и вицеадмирал Пламен Манушев и участвах в среща-дискусия на тема „Кадри, заетост и работна ръка. Предизвикателства пред бизнеса".


Срещнах се с бизнеса в Добрич. Този район е важен за нас. Дискусията бе изключително навременна заради предстоящия летен сезон и част от туристическия сектор, който има да решава един от най-важните проблеми на пазара на труда - глада за кадри.Този проблем не е само за туристическия сектор, а за всеки един работодател.
Усилията, които полагат в социалната сфера ще са пълноценни, когато нуждата на всеки един човек да се подобри качеството му на живот, е постигната. Настроението при нас винаги е трудно и тежко, защото работим с човешки съдби.
За бюджета за 2019 година можем да кажем, че това е първият сериозен социален бюджет от гледна точка на разходната част. Предстоят няколко сериозни реформи, за които в момента текат обсъждания в парламента. Вчера мина на второ четене промяната в Законът за интеграция на хората с увреждания. В момента е на публично обсъждане Законът за социалните услуги. Тези два закона са важни за нас.
За следващата година има 160 млн. лв. повече за хората с увреждания, по отношение на енергийните помощи разходите са увеличени с 40 млн. лв , увеличен е ръстът на минималната работна заплата и пенсиите. За нас е важно да направим цялостна реформа в социалната система.
Регламентираните промени в системата за Закона за хората с увреждания, относно начина на оценката на уврежданията, ще гарантира по-добро запазване на правата им. Бюджетът за социални услуги към Общините нараства. За нас оттук нататък е важно тези средства и услуги да бъдат предоставяни по качествен начин и средствата да отговорят на конкретната нужда за конкретния човек. Правим реформа за начина, по който ще се финансират услугите