Днес участвах в пресконференция за представянето на нова Платформа за осигуряване на заетост на хора над 55 години. Инициативата е на водещи компании в областта на „Човешките ресурси“.
Целта на схемата „Обучения и заетост“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е да интегрира хора на възраст от 29 до 64 г. на пазара на труда, като приоритетна целева група са хората над 55-годишна възраст. 

През 2018 г. стартира също програма „Работа“, която първоначално се реализираше в 14 общини с висока безработица, а след това обхвана цялата страна. Бюджетът на програмата е 80 млн. лв., а целта й е да интегрира дълготрайно безработни хора на пазара на труда, които могат да бъдат наети в частния сектор или на работа в общините.

Безработицата е на екордно ниски нива, малко над 4%, включително и за хората над 55 години. По данни на Агенцията по заетостта около 18% от регистрираните безработни в Бюрата по труда са хора над 55-годишна възраст, като броят на регистрираните безработни над 50 г. е малко над 72 000 души. Най-съществената група регистрирани безработни над 55 г. са тези със средно, основно или по-ниско образование, а делът на продължително безработните над 50-годишна възраст е около 40%.

За нас е изключително важно хората, които остават по-дълго на пазара на труда, да бъдат задържани на същото работно място, или ако се наложи да сменят работата си, бързо да могат да заемат ново работно място. Инициативата за създаване на Платформата за осигуряване на заетост на хора над 55 години е изцяло в подкрепа на политиките на Министерството на труда и социалната политика по отношение на по-качествена и продължителна заетост на хората над 55-годишна възраст. Всеки човек, който дълги години е работил в дадена компания и е професионалист в областта си, може да бъде изключително ценен не само като работи в тази компания, но и като обучава млади служители.