На среща с Ларс Сондергаард – програмен директор „Човешко развитие“ на Световната банка политика представих резултатите от досегашното изпълнение на деинституционализация на грижите за деца.

Това е най-сложната, най-трудната и най-устойчивата реформа, която е правена. В резултата на усилията на правителството бяха затворени всички домове за деца с увреждания, както и голяма част от домовете за деца, лишени от родителска грижа. Предстои последната стъпка от реформата – затварянето на всички домове за деца и осигуряването на алтернативни грижи в близка до семейната среда за около 600 деца, които все още са в стария тип институции.

През последните осем години броят на децата в специализирани институции е намален с близо 90% - от 7 587 деца през 2010 г. до 842 деца в края на месец април 2018 г. Специализираните институции за деца са със 75% по-малко, като от 137 през 2010 г. са намалели до 33 през 2018 г. Закрити са 104 специализирани институции за деца, включително и всички специализирани институции за деца с увреждания и за деца от 4 до 7 години. В същото време са създадени 606 услуги в общността за деца, включително резидентен тип услуги, като тяхната устойчивост е гарантирана с държавно финансиране.

Представих и информационна кампания „Мисията е възможна“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по повод подготовката на последния етап от деинституционализацията на грижите за деца. Инициативата стартира на 18.10.2018 г. в Пловдив. Кампанията ще обхване общини в цялата страна, в които се създават нови социални услуги за деца и възрастни, заместващи живота в институция.