Среща с новия постоянен представител на Световната банка за България Фабрицио Дзарконе

На 28-ми септември проведох среща с новия постоянен представител на Световната банка за България Фабрицио Дзарконе. По време на разговора бяха обсъдени резултатите от дългогодишното партньорството между Министерството на труда и социалната политика и Световната банка по проекта за социално включване, както и възможностите за бъдещо сътрудничеството за развитието на политиките за ранно детско развитие и продължаващата реформа на деинституционализацията на грижите за деца.

Инвестициите в ранно детско развитие ще окажат положителен ефект върху социалните включване и демографското развитие. Основните резултати от деинституционализацията на грижите за деца и посочи бъдещите действия и мерки за продължаване на реформата.

Получих подкрепата на постоянния представител на Световната банка за България за предстоящата информационна кампания на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по повод подготовката на последния етап от деинституционализацията на грижите за деца. В инициативата ще участват местните власти, неправителствени организации и други публични институции и заинтересовани страни. В рамките на кампанията са планирани дискусии в различни общини, социологическо проучване на обществено мнение и други дейности. Една от целите ни е да покажем, че децата, живели в институции могат да бъдат за пример и не са по-различни от другите деца.

Фабрицио Дзарконе заяви, че ранното детско развитие и образованието са сред най-важните теми за Световната банка и увери, че институцията ще продължи да подкрепя правителството на България при реализирането на реформите в тези области.