Среща с Ролф Шмахтенберг, постоянен държавен секретар на Министерството на труда и социалните въпроси на Германия

Среща сРолф Шмахтенберг, постоянен държавен секретар на Министерството на труда и социалните въпроси на Германия

Проведох среща сРолф Шмахтенберг, постоянен държавен секретар на Министерството на труда и социалните въпроси на Германия. Обсъдихме възможностите за продължаване на програмата за сътрудничеството между двете страни в областта на труда, заетостта и социалната политика. Новото споразумение ще включва обмяна на информация и добри практики в областта на политиките за пазара на труда, превенцията на недекларирания труд и трудовата експлоатация, както и мерки за насърчаване на мобилността на работната сила в условията на честни и прозрачни условия на труд. България и Германия ще си сътрудничат и за повишаване на квалификацията на работната сила с цел подготовката на кадри с търсените от работодателите знания и умения.

Обсъдихме създаването на обща платформа за обмяна на информация, която да информира българите, желаещи да работят в Германия за условията на труд и основните им права и задължения с цел да се предотврати трудова експлоатация.

В последните години в България има положителна тенденция на пазара на труда. Безработицата е около 5,5% и е значително по-ниска от средното равнище за Европейския съюз. Представих мерките, които правителството полага за преодоляване на проблема с продължителната безработица и недостига на квалифицирана работна сила.

Получих поздравления от г-н Шмахтенберг за постигнатите резултати по време на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика. В контекста на наближаващото председателство на Германия той заяви, че сред приоритети на страната му ще е конвергенцията на доходите в ЕС и бъдещето на труда. В този контекст го информирах, че правителството планира 10% ръст на заплатите в бюджетната сфера и за предвиденото увеличение на минималната работна заплата със същия процент.