Изграждане на Център за подкрепа за хора с увреждания в столичния район "Слатина"

Днес подписахме договор с кмета на София Йорданка Фандъкова за изграждането на Център за подкрепа за хора с увреждания в столичния район "Слатина". 
Договорът за изпълнение на проекта е на стойност 1 млн. лв. 
С пет пилотни проекта, единият от които е на Столична община, се стремим да развием услуга с комплексен здравно-образователен подход, която ще осигури пълна подкрепа на хората с увреждания. Останалите пилотни проекти са в общините Пловдив, Бургас, Русе и Варна. В момента в страната има 172 Центъра за дневна и седмична форма на подкрепа за деца и възрастни хора с увреждания с капацитет над 4000 души.

Г-жа Фандъкова, кмет на София, уточни, че центърът за подкрепа за хора с увреждания в столичния район "Слатина" ще бъде изграден в следващите 18 месеца, като в първата една година екипът ще подготвя сградата. В него ще се изпълняват интегрирани социално-здравни мерки, консултативни и терапевтични услуги за лицата с увреждания. Предвидени са мерки за насърчаване на участието на пазара на труда или възстановяване на трудовата активност на близките, които полагат грижи за лицата с увреждания. Центърът ще има капацитет да обслужва 30 лица с увреждания месечно. В него ще бъде осигурена терапевтична помощ и рехабилитация, трудо- и арт-терапия и др. Семействата, полагащи грижи за лица с увреждания, ще имат възможност за краткосрочно настаняване на нуждаещите се от услугата лица до 14 дни. Г-жа Фандъкова коментира още, че половин година дейността на Центъра за подкрепа за хора с увреждания ще се подкрепя със средства от проекта, а след това очаква да бъде продължен с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика като държавно делегирана дейност. На територията на Столична община има 84 социални услуги, насочени към деца и пълнолетни. Държавата, общините и неправителствените организации можем с общи усилия да подобряваме качеството на услугите, за да са полезни за най-уязвимите групи.

Екипът в центъра ще бъде обучен, за да е изцяло подготвен. През следващия месец ще стартира отпускането на 47 млн. лева от ОПРЧР за развитието на Патронажната грижа в страната. По този начин ще можем да създадем устойчива мрежа от общински услуги. Надявам се на партньорство с неправителствените организации, така че да отговорим на конкретните нужди на конкретния човек. В Законопроекта за социалните услуги е заложено развитието на заместващата грижа и на мобилните услуги. Знаем, че хората с увреждания в малките населени места, които са сателитни на големия град, нямат достъп до социално или здравно заведение. Развиването на мобилни услуги от голямото населено място до домовете на хората е пътят, по който можем да осигурим по-голяма адекватност на грижата, необходима на съответния човек.

През следващата година със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат развити още 10 Центъра за подкрепа за хора с увреждания.