Срещи с британския посланик и с директора на УНИЦЕФ за България

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова проведе срещи с посланика на Великобритания в България Ема Хопкинс и с директора на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита, на които беше представеннапредъкът на България в процеса на деинституционализация на грижите за деца. Повреме на двете срещи зам.-министър Русинова получи подкрепата на британския посланик и на УНИЦЕФ за предстоящата информационна кампания на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, неправителствени организации и други публични институции по повод подготовката на последния етап от деинституционализацията на грижите за деца. Кампанията ще обхване няколко общини, а стартът й ще бъде даден през месец октомври. Планирани са различен тип събития, медийна кампания и социологическо проучване на общественото мнение, уточни зам.-министърът. "За нас хората с успешна кариера, които са живели в институции, могат да бъдат за пример", заяви тя. 

 "Деинституционализацията е един много сложен и труден процес. Първият етап на реформата беше успешен", припомни зам.-министърът. Според нея последният етап от деинституционализацията на услугите за деца вероятно ще бъде труден заради негативното обществено мнение. "По време на първия етап имаше голям обществен отпор на реформата, особено когато ставаше въпрос за деца с увреждания. Това е предизвикателството и сега", коментира Русинова.

 Д-р Джейн Муита изрази подкрепата си за информационната кампания и подчерта, че сега е точният момент за провеждането й. "Идеята за кампанията е много добра, защото все още има страх в обществото. Някои хора имат различно мнение, а и материята е чувствителна от политическа гледна точка. Затова ще Ви подкрепим", заяви директорът на УНИЦЕФ за България. Д-р Муита подчерта, че България е лидер в доброто провеждане на деинституционализацията на услугите за деца и може да бъде пример за държави, в които реформата предстои. Тя определи като високо качеството на социалните услуги в страната ни увери, че доброто сътрудничество между българското правителство и УНИЦЕФ ще гарантира това и в бъдеще.

 Зам.-министър Зорница Русинова благодари за изразената подкрепа от страна на УНИЦЕФ и покани д-р Джейн Муита заедно да посетят социални услуги в страната.

 През последните осем години броят на децата в специализирани институции е намален с близо 90% - от 7 587 деца през 2010 г. до 842 деца в края на месец април 2018 г. Специализираните институции за деца са със 75% по-малко, като от 137 през 2010 г. са намалели до 33 през 2018 г. Закрити са 104 специализирани институции за деца, включително и всички специализирани институции за деца с увреждания и за деца от 4 до 7 години. В същото време са създадени 606 услуги в общността за деца, включително резидентен тип услуги, като тяхната устойчивост е гарантирана с държавно финансиране. Преобладават грижите в домашна среда, като в края на 2017 г. децата в среда, близка до семейната, са с 50% повече в сравнение с броя на децата в резидентните услуги през 2010 г.

 С актуализирания План за действие по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на грижите за деца в Република България“ се планира до 2025 г. да бъдат закрити всички специализирани институции за деца. Ще бъде финансирано развитието на 149 нови услуги за 7 092 потребители. Специално внимание се обръща на мерките, насочени към осигуряването на интегрирани здравно-социални услуги за деца с увреждания, свързани с превенция, ранна интервенция, подкрепа и предотвратяване на нуждата от настаняване в резидентен тип услуги.

Изпълнението на Плана за действие по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на грижите за деца в Република България“ се финансира от държавния бюджет, както и със средства от оперативните програми "Региони в растеж", "Развитие на човешките ресурси" и "Наука и образование за интелигентен растеж" с общ размер на средствата 318 270 060 лв.