Днес посетих Дневен център „Светове“ по повод петата годишнина от основаването му. Центърът е проект на фондация „Светът на Мария“ Maria’s World Foundation и създаден с финансовата подкрепа на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Социалната услуга дава на млади хора с интелектуални затруднения възможности за обучение, трудова реализация и постигане на лична независимост.

Чрез партньорството между Министерството на труда и социалната политика и неправителствения сектор се създават услуги, които търсят индивидуалната подкрепа за всеки човек, така че хората с увреждания да получат възможности за заетост и да се почувстват наистина интегрирани в обществото. От есента на 2018 г. операция „Социално включване в общността“ с бюджет от 5 млн. лв. ще даде възможност на неправителствени организации да кандидатстват за предоставяне на социални услуги. Тези услуги са базирани на индивидуален подход, психологическа подкрепа и осигуряват информация на работодателите за възможностите и потребностите на хората с увреждания.

В партньорство с Министерството на труда и социалната политика фондация „Светът на Мария" управлява и социалното предприятие "Бон Апети от Светът на Мария" Bon Appetit Catering by Maria's World, което осигурява заетост на 11 човека. Дейността на предприятието се състои в подготовка на храна и напитки и осъществяване на кетъринг услуги.

Над 50 000 лица с увреждания и невъзможност за самообслужване са получили социални услуги по ОП „Развитие на човешките ресурси“, като от тях 8600 са деца.