След приключване на три нива на курс по чужд език връчих на десетки обучаеми сертификати за успешно преминато обучение.

Днес, 13.07.2018 г., в Пловдив един от одобрените доставчици на обучение за Пловдив и Стара Загора, Евро Алианс ЕООД организира официално връчване на сертификати на 58 курсисти, завършили курс по английски или немски език в резултат на партньорството си с Агенцията по заетостта (АЗ) при изпълнениетона проект „Ваучери за заети лица“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Почти деветмесечното обучение е довело до промяна в професионалния живот на всеки от обучаемите, които разказаха своите впечатления от включването си в проекта на АЗ и от нивото в обучителния център. „Благодарение на обучението си не само добих нова квалификация, но и куража да кандидатствам за нова и според мен по-добра работа”, сподели Мария, която освен езиков курс, е завършила и обучение за оперативен счетоводител в същия център. „Моят работодател прояви голяма подкрепа и гъвкавост по време на обучението, тъй като чуждоезиковите умения разширяват и подобряват работата ми с туристите в Пловдив”, разказа Янка, която работи в Балабановата къща – музей в стария Пловдив.

Операцията „Ваучери за заети лица“ е своеобразно продължение и надграждане на постигнатото в предходния програмен период от програмите „Аз мога” и „Аз мога повече”. Фокус в настоящата оперативна програма са заети лица със средно и по-ниско от средното образование, чието кариерно развитие е много по-трудно, поради по-ниската квалификация. Предоставя се възможност за получаване на нови или разширяване на придобити знания и умения чрез завършване на професионална квалификация и придобиване на ключови езикови и дигитални компетенции. Очаква се планираните средства от 50 млн. лв. да подпомогнат повишаването на квалификацията на близо 54 хил. души.