След дълги преговори с комисар Тийсен успяхме да решим противоречията между министър Шмит и министър Пенико и да постигнем съгласие с мнозинство по координирането на системите за социална сигурност в Европа.

Предложението относно координацията на системите за социална сигурност беше представено от Комисията през декември 2016 г. След три председателства, четири заседания на Съвета, шест заседания на Корепер, 29 заседания на работната група и безброй дни усилена работа по време на съвета на 21 юни постигнахме съгласие.

Целта на предложението е да се актуализира и модернизира координацията на националните системи за социална сигурност. Както всички знаем, това не е лесна задача. Трябваше да вземем под внимание различията в схемите за социална сигурност на държавите членки, които често водят до много сложни ситуации по отношение на координацията и голям финансов ресурс.  


В крайна сметка, общата ни цел е да изготвим прости правила, които са ясни, юридически издържани и приложими. Това е един от най-важните способи, чрез който можем да улесним живота на нашите мобилни граждани.

По време на Българското председателство насочихме вниманието си към последните две оставащи глави: обезщетения за безработица и други разпоредби.

Обсъжданията в рамките на подготвителните органи не протекоха лесно, особено що се отнася до обезщетенията за безработица. Подобно на ситуацията с някои други глави преди това, има няколко държави членки, които не са удовлетворени.

Екипът, който ръководя на председателството, намери балансиран подход подкрепен от най-много делегации и гласуван с мнозинство. Въпреки, противоречията и предупрежденията от Люксембург, че ще задействат чл. 48 от Договора за функционирането на Европейския съюз, според който член на Съвета може да заяви, че проект на законодателен акт би засегнал важни аспекти на неговата система за социална сигурност и може да поиска отнасяне на този въпрос до Европейския съвет. Такова искане води до незабавно спиране на обикновената законодателна процедура.

Благодаря на комисар Тийсен, че заедно с нея убедихме Франция и Люксембург да стигнат до споразумение! Желанието на Германия, Австрия и Холандия, детските добавки да се изплащат според местоживеенето на детето, а не според приноса на родителите в съответната страна не срещна подкрепа. Благодаря на всички колеги от страните членки, с които работихме усърдно през последните седмици, за да стигнем до успешното договаряне на текста!