Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова участва в конференция на високо равнище в Брюксел, на която бяха проучени възможностите за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в малките предприятия в Европа. Тя откри форума заедно с европейския комисар по заетостта, социалните политики, уменията и мобилността Мариан Тийсен. По време на речта си Русинова представи опита и на България и мерките, които правителството предприема за подобряване на професионалното здраве и безопасност в микро и малките предприятия (ММП).

Тя посочи, че микро и малките предприятия са основата на икономиката на Европа. 90% от предприятия в ЕС са малки и средни. Тези компании създават две трети от работните места. Подобряването на условията на труд в тях е важен елемент от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС, каза Русинова. Тя добави, че в България 99% от предприятията са малки.

Финансовата подкрепа е от решаващо значение за ММП за постигането на по-добри резултати в сферата на безопасните условия на труд и за защита на работниците.Особено важна политическа стъпка в областта на безопасността и здравето при работа в България бе приемането от Министерския съвет на Националната програма за БЗР - 2018-2020, каза зам.-министър Русинова. Стратегическата цел на програмата е да подобри безопасността и здравето на всеки работник и всяко работно място, каза Русинова.

Зам.-министърът допълни, че програмата се фокусира върху три приоритетни области: Подобряване на прилагането на законодателството в областта на БЗР, предотвратяване на професионалните рискове и предотвратяване на професионалните заболявания и трудовите злополуки. Използвайки платформата за инструменти на OIRA успяхме да разработим 38 онлайн инструменти за оценка на риска за здравето и безопасността на работното място, каза още зам.-министър Русинова.