Днес участвах във форум на високо равнище на тема „Семейна и общностна грижа за децата в Европа“ в Брюксел, организиран от Българско председателство на Съвета на ЕС, Европейската комисия и UNICEF. Бях модератор на панела за реформирането на системата за закрила на детето в страните-членки на ЕС. В събитието участва и европейският комисар по заетостта, социалните политики, уменията и мобилността Мариан Тийсен ( Marianne Thyssen ).
Комисар Тийсен се изказа, че през последните 8 години България е постигнала забележителни резултати в деинституционализацията на децата. От 2010 г. досега България успя да закрие близо 80% от институциите за деца и да намали със същия дял броя на децата в тях.


Един от основните приоритети на българското председателство на Съвета на ЕС е развитието на ранното детско развитие. Семейството без съмнение е най-добрата среда за всяко дете да бъде възпитано и развито. Инвестициите в ранното детство са основна предпоставка за добро начало на живот за всички деца, което осигурява най-добрите възможности за тяхното бъдещо лично развитие и предотвратява детската бедност. Ранното детско развитие е приоритет за Българското председателство.

На заседание утре на министрите на ЕС по заетост и социална политика се очаква да приемат Заключения за развитието на интегрирани социални, здравни и образователни политики в тази област.
Направих и заключително изказване на форума.