Глобален форум на жените лидери на тема „Да вдъхновим дигиталните лидери на бъдещето“


Доброто планиране, координирането на политиките за образование, обучение и заетост са ключови за подготовката на работна сила, която да отговори на бъдещите изисквания на пазара на труда.
По време на второто издание на Глобалния форум на жените лидери на тема „Да вдъхновим дигиталните лидери на бъдещето“, който се проведе в НДК в София представих водещата роля на жените в ИТ сектора.

Друг важен момент е идентифицирането на точните умения и прогнозирането и подготовката на служителите. Поради това Министерството на труда и социалната политика постави като приоритет по време на Българското председателство на Съвета на ЕС темата за бъдещето на труда.
Информационните технологии отдавна са се превърнали в част от живота ни и ако не се обърне внимание от ранна детска възраст на развитието на дигитални умения у децата, много трудно ще се посрещнат предизвикателствата на пазара на труда. Всички, които се занимават със системите за образование и учене през целия живот, трябва много бързо да намерим решенията, които да направят образователните системи достатъчно гъвкави.

Дигитализацията и нарастващият дял на ИТ сектора водни до нови изисквания към уменията, които са необходими на работната сила. Според доклад на Световния икономически форум технологичните промени ще доведат до загуба на над 5 млн. работни места в над 15 развити и развиващи се страни. Същевременно ще бъдат създадени над 2 млн. нови работни места. Според прогнози на Световния икономически форум, според която в периода 2018-2025 г. ще нараснат работните места, които изискват висока квалификация. Паралелно с това с около 10% ще намалеят предложенията за работа за хора с ниска квалификация. Затова институциите, които се занимават с образование, учене през целия живот, работодателските организации, неправителствения сектор трябва да намерят бързи решения. Защото конкурентоспособността на Европа се крие в уменията на нейните граждани.

По данни на Евростат през 2020 г. ще има недостиг на повече от 500 000 специалисти в ИТ сектора. В същото време едва 17% от работните места в тази икономическа дейност са заети от жени. Затова е необходимо да се предприемат мерки за насърчаване на момичетата да изучават технически и компютърни специалности.

В България заплатите в ИТ сектора са доста по-високи от средното възнаграждение за страната, а през последните две години са се увеличили над 30%. Заетостта в бранша е благоприятна за младите жени, защото дава по-добри възможности за съчетаване на професионалния и личния живот.