ОЩЕ ЕДНО ИЗПЪЛНЕНО ОБЕЩАНИЕ


Днес в рамките на годишната конференция за правата на възрастните хора, организирана от AGE Platform Europe в Брюксел, Белгия, представих приоритетите на България и свършеното до момента.
Увеличаването на активността на възрастните хора е важно за справяне с демографските предизвикателства в Европейския съюз и е условие за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“

През 2018 г. правителството е заделило 68 млн. лв. за услуги в домашна среда и подкрепа на над 26 000 лица с увреждания и възрастни. Тези услуги са ключов инструмент на политиката на Министерството на труда и социалната политика за деинституционализация и превенция на настаняването на възрастни хора в институции.
Това ще даде възможност на самотно живеещи възрастни хора, хора с увреждания, да използват патронажна грижа.

Социалната политика се прави от хора за хора и е много важно да подкрепяме хората, които работят в системата!