Днес взех участие в откриването на международна конференция „Работни места за бъдещето: интелигентно професионално обучение за интелигентно развитие“, която се проведе в София. Форумът  е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС и се организира от Европейската асоциация на институтите за професионално обучение в партньорство с Европейската асоциация за професионално обучение. Домакин и съорганизатор на конференцията е държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ към Министерството на труда и социалната политика.

Следват извадки от речта ми:

"Всички в Европа трябва да говорим повече за бъдещето на труда, за да сме конкурентни и да подготвим работната сила, която ще има подходящите знания и умения за бъдещето на труда. Правителствата, работодателските и синдикалните организации, академичната общност и гражданският сектор трябва да обединят усилията си, за да намерим най-добрата рецепта за адаптиране на системите за образование, учене през целия живот, професионална квалификация към новите изисквания на пазара на труда. 

През последните няколко години в България има рекордно ниска безработица. По данни на Евростат към момента равнището й е 5,2%, което е доста под средното ниво за ЕС. Въпреки това предизвикателствата пред пазара на труда в Европа и България са големи.

Дигиталната трансформация в икономиката и обществото поставя нови изисквания към професионалния профил на работната сила. Проучванията показват, че едва 20% от днешните първокласници ще работят професии, които съществуват към момента. Нараства динамиката на дигитализацията, възникват нови форми на заетост. Цифровите умения придобиват ключово значение за повишаване на пригодността за заетост и намиране на работа.

Системите за образование и обучение трябва да се модернизират и да разширят възможностите за придобиване и развиване на уменията, необходими за пълноценно участие в обществото, по-бърза адаптация към промените и улесняване на преходите на пазара на труда. Необходимо е да се развиват гъвкави и достъпни форми на обучение, използване на дигиталните технологии и онлайн инструменти за учене."