Близо 200 000 българи живеят в Испания. Средната им възраст е 38.5 години и 10% от тях са под 16 години. С испанските власти обсъдихме възможностите за подобряване на координациата ни. Имах възможност да представя постигната до момента  от българското председателство и да обсъдим позиции по законадателните инициативи. Получихме пълна подкрепа за заключенията за “Бъдещето на труда” и Ранното детско развитие, които предстои да се приемат от съвета на министрите в края на месеца. Набелязахме и сфери за бъдещо сътрудничество между двете министерства в сферата на пазара на труда и трудовото законодателство.