С 456 гласа „за“ срещу 147 „против“ и 49 „въздържали се“ бе приета днес ревизираната директива за командироване на работници в Европейския съюз с компромисния текст, договорен в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС от Европейския парламент.

Това е ключово постижение за Българското председателство на Съвета на ЕС, успешно приключило след трудни преговори в четири кръга, които имах честта да водя от страна на Съвета на ЕС

Ревизираната директива осигурява ясни правила за предоставяне на услуги в рамките на единния европейски пазар, по-добри условия и защита на командированите работници. Командированите работници ще получават еднакво заплащане, както и местните работници, изпълняващи същата работа.

С приемането на ревизираната директива се гарантира важният принцип за равно заплащане за равен труд и се гарантира, че всички работници ще получат справедливо отношение навсякъде в ЕС.