София е домакин на тазгодишната Европейска конференция за лидерство на жените в цифровата икономика SHEleader@digital, която събира над 250 представители на бизнеса, нестопанския и публичния сектор от цяла Европа. Събитието се организира от Българския център на жените в технологиите и е част от календара на Българското председателство на ЕС.

Работата на жените в сферата на информационните и комуникационните технологии им осигурява по-висок доход, по-голяма гъвкавост на работното време и повече възможности за поддържане на добър баланс между професионалния и личния живот. Трябва да се работи за подобряване на баланса между професионалния и личния живот и насърчаването на участието на жените на пазара на труда. Необходимо е тези въпроси да се поставят в различни министерски формати в ЕС и да се опитаме да намерим най-добрите решения..

България е на първо място в ЕС по дял на жените, работещи в сектора на информационните технологии. У нас техният дял е 30%, докато средното ниво за ЕС е 16%.

ИТ секторът е най-бързо развиващият се в България. Според данни на Евростат през последните 10 години работещите в тази икономическа дейност са около 70 000 души. Секторът генерира около 3% от БВП с перспектива този дял да стане двуцифрено число след 10 години.

Привличането на повече жени в сектора на информационните технологии, насърчаването им придобиват умения в областта на природните науки, технологиите, инженерството и математиката ще доведе до икономически растеж и до увеличаване на работните места в ЕС с до 1,2 млн. Според данни от изследване на Института за равенство между жените и мъжете, в което се посочва, че до 2020 г. в ЕС ще са необходими още 500 000 ИТ специалисти. Статистиката показва, че към момента само 17% от общо 8 млн. работещи в сектора на европейско ниво са жени. Към настоящия момент 8 от 10 новосъздаващите се работни места в сектора се заемат от мъже.