Днес запознах русенските работодатели с възможностите, които ще бъдат открити през настоящата година. Като основно предизвикателство от страна на работодателите се определя по-трудното намиране на кадри с определени знания и умения.

Затова през годината ще стартира нова операция „Умения“, която да задоволи търсенето и предлагането на пазара на труда, спрямо конкретните нужди на предлагащите работа предприятия. Обсъдени бяха и схемите в изпълнение, насочени към активния трудов пазар. Новата схема ще подкрепи с 30 млн лева фирмите, които искат да обучат персонала си и да привлекат безработни или неактивни хора.  Тя е насочена към всички български работодатели, така че да подобрят знанията и уменията на служителите в предприятията си, да привлекат за обучение безработни, регистрирани в Бюрата по труда или неактивни хора. 


Считаме, че тази програма ще реши едно от най-големите предизвикателства на пазара на труда - гладът за реални умения, които да бъдат подходящи за започване на работа. 
От схемата ще могат да се възползват близо 6000 души.
До момента по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са осигурени над 890 млн.лева за подкрепа на бизнеса и работодателите. Над 36 000 младежи са получили възможност за първа работа, стаж или друго подходящо обучение. Повече от 25 000 души са повишили професионалната си квалификация, а над 350 предприятия са подкрепени за осигуряване на безопасни условия на труд. Над 14 000 безработни са включени в заетост.