Българското председателство на Съвета на ЕС приключи успешно преговорите с Европейския парламент и Европейската комисия за постигане на споразумение за преразглеждане на Директивата за командироване на работници. Разговорите, които бяха водени от заместник-министърa на труда и социалната политика Зорница Русинова, приключиха късно вечерта на 18-ти март в Брюксел.

Постигнатото споразумение предстои да бъде одобрено от Комитета на постоянните представители - КОРЕПЕР.

Представители на Европейския парламент бяха Елизабет Морен-Шартие (ЕНП) и Агнес Йонгериус (С&Д). От страна на Европейската комисия в триалога участва еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен.

Целта на промените в директивата е да се установят ясни правила за предоставяне на услуги в рамките на единния европейски пазар, като паралелно с това се гарантира по-добра защита на правата на командированите работници.

Постигането на консенсус по директивата ще допринесе за засилване на социалното измерение на Европейския съюз, което е сред приоритетите на Българското председателство. В дългосрочен план с практическото приложение на директивата ще се реализират принципите, заложени в Европейския стълб за социални права и по-специално, този за справедливи условия на труд.