Участие в Международната конференция „Бъдещето на труда – подход, основан на жизнения цикъл“

Участиена Зорница Русинова в Международната конференция „Бъдещето на труда – подход, основан на жизнения цикъл“

Международната конференция „Бъдещето на труда – подход, основан на жизнения цикъл“, се проведе в София на 21 и 22 март в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Сред основните теми бяха Въздействието на дигитализацията върху пазара на труда, Бъдещите умения за новите работни места, Новите форми на организация на труда, Постигането на по-добър баланс между професионалния и личния живот .

По време на форума беше поставен акцент върху основните предизвикателства, свързани със застаряването на работната сила. Обърнато беше внимание и върху необходимостта от разработване на политики за ранно детско развитие, насърчаването на по-дългия трудов живот и придобиването на дигитални знания и умения. Основна тема беше и създаването на възможности за по-добра защита на работещите в условията на трансформиране на работните места под влиянието на развитието на технологиите.  

"Бъдещето на труда е тема, която е на дневен ред пред всички страни в Европа с предизвикателствата на демографската криза, развитието на технологиите, сектора на информационните технологии, споделената икономика", каза при откриването на конференцията заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. 

"Днес говорим за динамично развитие на пазара на труда – говорим за динамика, различни начини на заплащане, дигитализация, баланс между професионалния и личния живот. Необходими са целенасочени усилия в тази дискусия, за да може да намерим верните решения за промени в системите за образование и политиките на пазара на труда и да отговорим на съвременните и бъдещите предизвикателства."

„Необходимо е да потърсим отговор на въпросите каква е връзката между производителността и цифровата икономика, как да се търси социален баланс при нестандартните форми на труд като 4-дневната работна седмица“,

"Необходими за нови политики и механизми, които  да осигурят безопасни и сигурни условия на труд на новите работни места и адекватна социална защита за хората, които ще останат без работа заради влиянието на дигитализацията."

.