Имам честта да говоря от името на ЕС, като представляващ Българското председателство, по време на 62-та сесия на Комисията по положението на жените, която се проведе в периода 12-13-ти март в Ню Йорк, САЩ.

Европейският съюз е решен да увеличи усилията си за постигане на трайна промяна в живота на жените и момичетата по целия свят. Подкрепяме действия за увеличаване на лидерския капацитет на жените, за стимулиране на тяхното участие в политиката и за икономическото им овластяване.

 

Равенството между жените и мъжете, момичетата и момчетата е основен приоритет на Европейския съюз. Усилията на държавите членки са насочени още към борба със сексуалното и свързаното с пола насилие и към предприемането на мерки за равенството между половете във всички политики.

Необходимо е да обърнем внимание, че ЕС продължава да предприема действия за изпълнение на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността. Ние твърдо вярваме, че предизвикателствата, пред които сме изправени у нас и в чужбина, призовават за непоколебимия ни ангажимент да защитаваме правата на човека навсякъде. Равенството между жените и мъжете, момичетата и момчетата изисква спазването на всички права на човека. Това е не само право, но и въпрос на мир, сигурност и устойчиво развитие за по-равни, сигурни, устойчиви, проспериращи и по-свободни общества.

Въпреки значителния напредък в областта на равнопоставеността между половете, милиони жени и момичета все още са изправени пред заплахи и предизвикателства навсякъде ежедневно. Техният глас често не се чува, тъй като все още тяхното участие в процесите на вземане на решения не е достатъчно активно. Жените са по-малко склонни да се кандидатират за политически позиции, а в някои общества не са в състояние да направят това поради дълбоко вкоренени ограничения.

Поради това Европейският съюз се ангажира да работи с правителствата по целия свят, за да постигне реален, осезаем и траен напредък за овластяване на жените и момичетата и да гарантира, че гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права се ползват еднакво от всички.