Зам.-министър Русинова представи приоритетите на Българското председателство пред министъра на труда на Полша

Заместник-министър Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика пред полския министър на семейството, труда и социалната политика Елжбиета Рафалска и нейния заместник Станислав Швед. Срещата се състоя днес във Варшава.

Основен акцент на Българското председателство ще е очертаването на визията за бъдещето на труда и идентифицирането на точните умения и компетенции за новите работни места. Ще поставим акцент върху младежката заетост и по-доброто планиране и обвързване на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта, каза Русинова.

България ще фокусира усилията си върху засилването на социалното измерение на Европа и търсенето на възможности за подкрепа от Европейския социален фонд след края на програмния период 2014-2020 г. Сред приоритетите ни ще са и политиките за ранно детско развитие и интеграцията на хората с увреждания, каза заместник-министър Русинова.

 От своя страна министър Рафалска изрази подкрепата на Полша към приоритетите на Българското председателство. По време на разговора бяха обсъдени законодателните инициативи на Европейската комисия, които ще се обсъждат по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.

 

Източник: mlsp.government.bg | линк към статията