Заместник-министър Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика пред президента на Конфедерацията на семейните организации в Европейския съюз Ан Мари Дрискенс.

Зам.-министър Русинова очерта четири основни теми, върху които България ще фокусира усилията си по време на европейските дебати. Приоритет ще бъде поставен върху очертаването на визия за бъдещето на труда и идентифициране на точните умения и компетенции, нужни за новите работни места. Ще акцентираме върху младежката заетост и насърчаването на предприемачеството, каза зам.-министър Русинова.

Сред приоритетите на Българското председателство ще са и политиките за ранно детско развитие и интеграцията на хората с увреждания. България ще насочи вниманието си и към търсене на възможности за засилване на социалното измерение на Европейския съюз.

По време на срещата зам.-министър Русинова представи политиките на правителството за подобряване на баланса между личния и професионалния живот. Тя запозна президента на Конфедерацията на семейните организации в ЕС с мерките на Министерството на труда и социалната политика за насърчаване на включването на майките на пазара на труда и на активирането на безработни. Като пример тя посочи схемата „Родители в заетост“ по Оперативна програма развитие на човешките ресурси“, даваща възможност на родителите да наемат детегледач и да се върнат по-рано на работа. Друг проект, който предоставя целенасочена подкрепа чрез мерки за обучение и заетост за безработни е „Красива България“, каза зам.-министър Русинова.

 

Източник: facebook.com/MinistryofLabourandSocialPolicy/ | линк към статията