Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС на работна среща с френските власти. Основен акцент в разговора беше предложението на правителството на България за създаване на работна група с цел обсъждане на социалната политика в Европа след 2020 г.
Обсъдена бе и подготовката на България и Франция за предстоящото заседание на Европейския съвет по заетост и социална политика през март.
По време на разговорите заместник-министър Русинова представи четирите основни приоритета на Българското председателство на Съвета на ЕС – бъдещето на труда, възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд след 2020 г., политиките за ранно детско развитие и за гарантиране на равни права на хората в неравностойно положение. България получи подкрепата на Франция и по четирите теми.