Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство пред Европейския икономически и социален комитет в Брюксел.

„Гарантирането на защитата на правата на командированите работници и свобода на компаниите да предоставят услуги ще бъде от първостепенно значение за нашето председателство. В това отношение ще се фокусираме върху улесняването на свободното движение на командированите работници и предоставянето на услуги в Европейския съюз, като продължим процеса на преразглеждане на регулациите по отношение на координацията на системите за социална сигурност и правилата за командироване на работници.Ще продължим да работим за приключване на законодателната инициатива която гарантира равен достъп до стоки и услуги на хората с увреждания“, заяви заместник-министър Русинова.

След края на речта си тя бе поздравена от председателя на Европейския икономически и социален комитет Жорж Дасис за добрата работа и усилията, които България полага в областта на социалната политика.