Приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС поставят акцент върху политиките за пълноценната интеграция на ромите в обществото. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на участието си в 11-ата среща на Европейската платформа за включване на ромите, която се проведе в Брюксел, Белгия.

Приоритет на Българското председателство ще е очертаването на визията за бъдещето на труда и идентифицирането на точните умения и компетенции за новите работни места. Това е изключително важно за осъществяването на бърз и безпроблемен преход от образование към заетост, което е от ключово значение за успешната трудова реализизация на представителите на уязвимите групи на пазара на труда, подчерта Русинова.

Тя добави, че интеграцията на ромите е акцент и в политиките за ранно детско развитие, които също са сред приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. Усилията на България в тази сфера са насочени към развитието на нова концепция за интегриран подход за подкрепа на децата с фокус върху мерки за превенция на рисковете от най-ранна възраст, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

По време на европредседателството си България ще работи и за търсенето на възможности за продължаване на подкрепата от Европейския социален фонд след края на програмния период 2014-2020 г. Целта е да се подобрят възможностите за заетост, образование и учене през целия живот за всички граждани на Европейския съюз, каза Русинова.

Тя подчерта, че успешната интеграция на ромите е пряко свързана с преодоляването на високата безработица в ромската общност. Основната причина за ниските нива на заетост сред нейните представители е липсата на образование и квалификация, което намалява шансовете за реализация на трудовия пазар.

Заместник-министър Русинова представи мерките и добрите практики на България за намаляване на безработицата сред ромите. Статистиката показва, че в периода януари-септември 2017 г. над 36 400 безработни, които са се идентифицирали като роми, са включени в заетост или обучение. Русинова подчерта и ролята на проектите, финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за успеха на цялостния процес на интеграцията на ромите. Важен фактор за преодоляването на това предизвикателство имат и ромските медиатори, чиято роля е да мотивират икономически неактивните хора от ромски произход и да ги насърчават да се включват в програми за заетост и обучение, добави тя.

 

Източник:mlsp.government.bg | линк към статията