Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) ще е насочено към запазване на единството и солидарността между държавите-членки и ще насърчава търсенето на решения по важните теми от дневния ред на Европа в дух на консенсус и активен диалог с гражданите. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на заседание на Групата на генералните директори по индустриални отношения в София. Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.

По време на форума бяха представени централните теми, които България ще постави в дневния ред на европейските дебати в областта на заетостта и социалната политика през първата половина на 2018 г. Обсъдена беше и подготовката на нови инициативи на Европейската комисия в областта на индустриалните отношения и трудовото право. Акцент в дневния ред на заседанието беше и Европейският стълб за социални права и засилването на социалното измерение на Европа.

Групата на генералните директори е консултативен орган за проучвания и сътрудничество между държавите-членки и Европейската комисия по въпроси, свързани с подготовката на нови инициативи в областта на индустриалните отношения, както и с приложението и преразглеждането на достиженията на ЕС в областта на трудовото право.

В изказването си заместник-министър Русинова подчерта, че амбицията на България е да търси баланс между специфичните приоритети на държавите-членки и стратегическите приоритети на ЕС. Българското председателство ще е отворено към гражданите и ще следва принципите на прозрачност и отчетност, посочи тя.

Приоритет на Българското председателство ще е очертаването на визията за бъдещето на труда и идентифицирането на точните умения и компетенции за новите работни места. Ще поставим акцент върху младежката заетост и по-доброто планиране и обвързване на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта, каза Русинова.

Основен акцент на Българското председателство ще е и търсенето на възможности за подкрепа от Европейския социален фонд след края на програмния период 2014-2020 г. Целта е да се подобрят възможностите за заетост, да се намерят ефективни решения за засилване на социалното приобщаване, борба с бедността, повишаване на растежа и гарантиране на устойчиви работни места.

Политиките за ранно детско развитие също ще заемат централно място в дебатите по време на българското европредседателство. Дискусиите по тази тема са в съответствие с приоритетите за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване чрез подкрепа за децата и семействата, каза заместник-министър Русинова. Приоритет на Българското председателство ще е и интеграцията на хората с увреждания като пълноправни членове на обществото, добави тя.

 

Източник:mlsp.government.bg | линк към статията