Младите хора са най-ценният капитал на едно общество, те са носителите на иновативното мислене и прогреса. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на Четвъртата световна конференция за устойчиво изкореняване на детския труд, която се проведе в Буенос Айрес, Аржентина.

Русинова подчерта, че именно младите хора са работната сила на пазара на труда, от чиито знания и умения ще зависи развитието на икономиката, обществото и страната като цяло. Заетостта е най-сигурният начин да се преборим с бедността, а достойният труд е жизненоважен за нейното намаляване, добави заместник-министър Русинова.

В България се разработват и предоставят различни възможности за обучение на лица над 16 г., за да бъдат формирани необходимите знания и умения и бърз преход към заетост, подчерта Русинова. Сред тях са обучения за придобиване на професионална квалификация, за придобиване на ключови компетентности, обучение чрез работа, стажуване, чиракуване и обучение за придобиване на предприемачески умения. По време на обученията си младите хора получават стипендия и средства за транспортни и квартирни разходи, когато обучението се провежда в населено място различно от местоживеенето им.

Усилията на правителството на България се концентрират и върху ранното детско развитие и превенцията на отпадането на училище, заяви Русинова. Развитието на политиките в тази област са сред приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. 4 млн. лв. са отделени за финансиране на проекти на неправителствени организации за работа с деца в центрове за настаняване от семеен тип, добави Русинова.

 

Източник:ttps://www.facebook.com/MinistryofLabourandSocialPolicy/ | линк към статията