Комисията за защита от дискриминация показа, че Европейският съюз и солидарността на Европейския социален фонд могат да доведат наистина до много добри резултати. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на кръгла маса, която отбеляза финала на проекта на КЗД „Предотвратяване на дискриминацията и създаване на възможности“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е част от общата дейност на Комисията да предотвратява формите на дискриминация. Идеята е да се създадат възможности за намаляване на бариерите пред пълноценното участие на българските граждани на пазара на труда, достъпа до качествени социални, здравни и други услуги и социалното включване.

Заместник-министър Русинова посочи, че работата по проекта е разширила възможностите за създаване на нови партньорства – и в публичния, и в частния сектор. Тя оцени положително изпълнението му и каза, че съвместната работа между Министерството на труда и социалната политика и Комисията за защита от дискриминация продължава, този път с реализирането на идея на КЗД за сертифициране на публични и частни организации за спазване на принципите на равни възможности. „Това издига на съвсем нов етап и прилагането на европейското и националното законодателство, но и общото разбиране за толерантността и за това какво означава истинска недискриминация и спазване на равните възможности“. 

Русинова коментира, че дебатите по темата и изводите от проекта са важни и в контекста на българското председателство на ЕС, тъй като принципът на равни възможности е залегнал в приоритетите на България. „Четири са основните направления, които МТСП си поставя – възможността да дебатираме темата за бъдещето на труда, темата за инвестицията в ранно детско развитие, темата за пълноценното участие на хората с увреждания в социалния и обществен живот и бъдещето на ЕСФ. Затова считам, че изводите от днешния форум ще бъдат много полезни за нас и за това да продължим дискусията по темата за равните възможности не само на национално, но и на европейско ниво“, каза в заключение Зорница Русинова.

Източник:esf.bg | линк към статията