Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова се срещна с първия заместник министър на здравеопазването и благосъстоянието на Република Корея Куон Дьок Чол. Разговорът се състоя в рамките на втората конференция на Азиатско-европейския форум (АСЕМ) за глобалното застаряване и човешките права на възрастните хора, която се провежда в южнокорейската столица Сеул.
Двамата обсъдиха идеята за подновяване на Меморандума за разбирателство и сътрудничество между българското Министерство на труда и социалната политика и Министерството на заетостта и труда на Република Корея.

Фокусът на новия документ ще е насочен към обмяната на опит и добри практики между двете институции в областта на борбата с младежката безработица, бъдещето на труда в контекста на съвременните изисквания на пазара на труда към знанията, уменията и професионалната квалификация на работещите. Акцент ще бъде поставен и върху развитието на политиките за съвместяване на семейния и професионалния живот.
Основна тема в разговора на двамата заместник-министри бяха мерките за финансово стабилизиране на съвременните пенсионни системи в контекста на застаряването на населението. Обсъдена беше и необходимостта от развитие на комплексни мерки за адаптиране на публичния сектор към процесите на застаряването и за предоставяне на по-добри условия за включване на възрастното население в обществения и икономически живот.