Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова се срещна с председателя на Комисията по човешките права на Република Корея Лий Сунг Хо. Разговорът се състоя в рамките на втората конференция на Азиатско-европейския форум (АСЕМ) за глобалното застаряване и човешките права на възрастните хора, която се провежда в Сеул, Република Корея.

По време на срещата бяха обсъдени основни международни правозащитни документи. Представени бяха политиките и практиките на България и Република Корея за изпълнение на заложените в тях принципи. Обсъдени бяха и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни в комисиите към ООН за защита на правата на човека.

Председателят на Комисията по човешките права на Република Корея Лий Сунг Хо изяви желание да посети България и да се запознае с политиките и опита на страната ни в тази област.

Целите за устойчиво развитие и насърчаване човешките права на възрастните хора в страните-членки на АСЕМ беше тема на третата сесия на конференцията на Азиатско-европейския форум. В рамките на този панел Алексей Андреев, директор на дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ на МТСП представи презентация за политиките на България във връзка с целите за устойчиво развитие на ООН и насърчаване на човешките права на възрастните хора в България.

По-късно през деня заместник-министър Зорница Русинова разговаря с първия заместник министър на равенството между половете и семейството на Република Корея Лий Сук Джин. По време на срещата беше обсъдено сътрудничеството между България и Република Корея в областта на младежките политики, политиките за подкрепа на семействата и гарантиране на равни възможности на жените и мъжете. Заместник-министър Русинова представи опита на страната ни в тази сфера, като акцентира върху дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете. Обсъдени бяха и политиките за насърчаване на раждаемостта и създаване на условия за по-добър баланс между семейния и професионалния живот.