Втора конференция на Азиатско-европейския форум за глобалното застаряване и човешките права на възрастните хора


Демографските промени, наред с глобализацията и напредването на информационните технологии, са в основата на формирането на една нова социална реалност, пред която са изправени обществата на Европа и на голяма част от държавите в други континенти. Свидетели сме на процес на увеличаване на възрастната част на населението и намаляване на дела на децата и младите хора. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на участието си във втората конференция на Азиатско-европейския форум за глобалното застаряване и човешките права на възрастните хора. Конференцията се провежда в периода 19-21 септември в Сеул, Република Корея.

Застаряването на населението се отразява пряко върху функционирането и финансовата стабилност на важни социални системи като пазара на труда, пенсионната система, системата на здравеопазването, социалните грижи и образованието. Това предполага развитие на комплексни мерки за адаптиране на публичния сектор към процесите на застаряването и за предоставяне на по-добри условия за включване на възрастното население в обществения и икономически живот, подчерта заместник-министър Русинова.

В изпълнение на тези политики правителството на България взе решение за увеличение на минималната пенсия за стаж и възраст на две стъпки - от 1 юли и 1 октомври. В резултат от това минималната пенсия ще се увеличи от 161 лв. на 200 лв. или с 24%, което ще доведе до значително нарастване на доходите на около 800 000 пенсионери, каза Русинова. Тя представи и политиките и мерките за развитието на системата за дългосрочни грижи и социални услуги в България, както и предприетите действия за деинституционализацията на възрастните хора и разширяването на насочените към тях услуги в общността и семейна среда.

Русинова отбеляза, че в демографски план застаряването на населението се очертава като дълготраен и необратим социален процес за европейските страни, включително и за България. Затова при съвременните условия особено важно значение придобива не толкова броят на населението, колкото състоянието на човешките ресурси, а именно образованието, способностите, уменията и здравословното състояние на хората. Осигуряването на качествено здравеопазване и образование, на ефективна равнопоставеност между половете и на възможности за пълноценно развитие на личността, независимо от нейната възраст, се разглежда като средство и път за постигане на балансирано демографско развитие на населението в дългосрочен план, каза Русинова.

Стратегическата цел на България по отношение на застаряването е насочена към създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото, подчерта заместник-министър Русинова. Мерките на правителството на България са насочени към постигане на висококачествен живот за хората от всички възрасти, за подобряване на производителността, за по-голяма солидарност между поколенията и социална сплотеност в условията на едно застаряващо общество, добави тя.

В рамките на конференцията на Азиатско-европейския форум заместник-министър Русинова разговаря с първия заместник-министър на заетостта и труда на Република Корея Ю Сунг Ки. Двамата обсъдиха идеята за подновяване на Меморандума за разбирателство и сътрудничество между българското Министерство на труда и социалната политика и Министерството на заетостта и труда на Република Корея. Новият документ ще постави акцент върху партньорство между двете институции в областта на борбата с младежката безработица, бъдещето на труда в контекста на съвременните изисквания на пазара на труда към знанията, уменията и професионалната квалификация на работещите, както и развитието на политиките за съвместяване на семейния и професионалния живот.