5 милиона лева от Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" ще бъдат разпределени в шестте региона за планиране в подкрепа на предприемачеството. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която откри Информационен ден по процедурата „Подкрепа за предприемачество“. Центрове за предприемачество, социални партньори, финансови и нефинансови институции ще имат възможност да направят консорциуми на местно ниво, които да предоставят консултантски услуги на бъдещите предприемачи.

Ролята на консултантите ще бъде да издирят хора с идеи и желание да развиват собствен бизнес. Те ще ги подпомагат с информация, правни, бизнес и счетоводни услуги, консултации за разработване на план за управление. Схемата е отворена за кандидатстване до началото на месец октомври. Проектите могат да бъдат на стойност от 50 000 до 200 000 евро.

Целта е в началото на 2018 г. да има подготвени проекти за самостоятелна стопанска дейност, които да бъдат финансирани, когато стартират микрокредитните линии по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Заместник-министър Русинова обясни, че за целта са отделени 70 милиона лева, като от тях 12,5 милиона лева са предназначени за младежи до 29 години. Минималният размер на кредита е 5000 лева, а максималният - 50 000 лева. Лихвата ще бъде под пазарните нива. Финансовите посредници, които ще предоставят микро кредитите, ще бъдат банки, небанкови институции и търговски дружества, които предоставят лизингови услуги.
За микро кредити ще могат да кандидатстват заети и безработни. Единственото условие е да имат добра бизнес идея. Няма ограничение за наемането на определен брой служители. Има възможност за подкрепа и на вече съществуващи малки предприятия, но те трябва да са действащи не повече от 2 години, обясни заместник-министър Русинова.

Тя добави, че по процедурата "Специфични обучения" ще бъдат отделени 10 милиона лева от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". С тях ще бъдат подкрепени работодатели в сферата на високите технологии и преработвателната промишленост, които ще имат възможност да обучат персонала си според специфичните нужди на сектора. Целта е да бъдат обучени около 10 000 души.