З. Русинова представи пред посланици приоритетите на МТСП в рамките на председателството на България


Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи пред посланици приоритетите на Министерството на труда и социалната политика в рамките на председателството на България на Съвета на ЕС. Тя участва в Срещата с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, организирана от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева. Русинова открои няколко основни приоритета – инвестициите в ранно детско развитие, интеграция на хората с увреждания, бъдещето на труда, равенството между половете.

Сред основните приоритети по време на председателството е темата за бъдещето на труда. „В глобален аспект това е едно от предизвикателствата, тъй като с позитивната демография в световен мащаб, броят на населението нараства. С технологичното развитие обаче работните места намаляват“, подчерта Русинова. Въпреки че сме малък пазар на труда, България има принос към тази тема. Предстои организирането на конференцията на високо ниво, която ще засегне теми, свързани с индустриализацията, модернизацията и образователните системи.

„България е в доста добро състояние по отношение на пазара на труда. От три години имаме рекорден спад на безработицата, която в момента е около 6% при средноевропейско ниво 8,2%. Това е един от добрите сигнали за икономическото съживяване на предприятията и за ефективността на прилаганите мерки“, коментира зам.-министър Русинова. Отчита се спад и при младежката безработица. Тя открои три основни предизвикателства по отношение на пазара на труда – липсата на квалифицирани кадри, особено за технически и инженерни специалности, дълготрайно безработните лица с ниско образование и квалификация и младежите извън пазара на труда, които преди това са отпаднали от образователния процес.

Директивата за командироване на работниците е едно от досиетата в рамките на Европейското председателство. „Тази директива раздели Европа на две части. България е в сравнително умерената позиция на резервирана страна и очакванията са да бъдем балансьор“, коментира зам.-министърът. Сходна е ситуацията с Регламент 883, който касае системата за социална сигурност. „Там се открояват диаметрално различни позиции между Германия и източните страни“, допълни Русинова. Тези две теми са свързани с критиките към България и Румъния за наличието на т.нар. социални туристи в западноевропейските страни, както и темата за миграцията.

България има добър пример в инвестициите в ранно детско развитие, въпреки все още високия дял на отпадащи деца от училище и високата степен на бедност, заяви зам.-министърът. В общоевропейски план това касае темата за ромската интеграция, която е изключително чувствителна за България и във вътрешнополитически и във външнополитически план, допълни тя.

България е лидер сред европейските държави по отношение предоставянето на равни възможности за работа за жени в IT сектора, заяви Русинова, като цитира европейската статистика. Освен това у нас няма разлика в заплащането между мъжете и жените в тази професия.

 

Източник: www.mlsp.government.bg | линк към статията