Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи напредъка при подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС пред високопоставени представители на Европейската комисия. В рамките на днешното си работно посещение в Брюксел тя се срещна с българския еврокомисар Мария Габриел, генералния директор на Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и включване“ Мишел Сервоз и Славомир Токарски, директор в Главна дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество“.

Акцент в разговорите бяха приоритетите в областта на заетостта и социалната политика, които страната ни ще постави в дневния ред на европейските дебати през първото полугодие на 2018 г. Сред тях са бъдещето на труда, политиките за ранно детско развитие и за интеграция на хора с увреждания, възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд след края на настоящия програмен период 2014-2010 г.

Обърнато бе внимание на събитията в календара на председателството, като бяха обсъдени възможностите за подкрепа от страна на Европейската комисия по ключови теми, свързани с важни за гражданите на ЕС въпроси.

Идентифицирани бяха конкретни последващи съвместни действия през следващите няколко месеца, които да подкрепят усилията българското председателство на ЕС да има положителни резултати в ключови области.

По време на разговора с Мишел Сервоз бяха обсъдени широк кръг въпроси за поставянето на социалния аспект в центъра на европейските политики. Акцент в срещата с българския еврокомисар Мария Габриел беше пресечната точка между дигитализацията на съвременния свят и пазара на труда. По време на срещата със Славомир Токарски бяха обсъдени съвместни действия за бъдещото развитие на социалната икономика и социалните иновации.

 

Източник: www.mlsp.government.bg | линк към статията