Всяка една социално уязвима група, която е извън образованието и заетостта, би трябвало да бъде подпомогната. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на кръгла маса на тема „Ромската интеграция десет години след присъединяването към ЕС: образование, здравеопазване, кохезионна политика, председателство на Съвета на ЕС“. „За нас интеграцията означава да има образовани и работещи хора, защото тогава в България ще има бъдеще“, подчерта Русинова.

Тя подчерта, че социално-икономическата интеграция е сред основните цели в новия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020). Основният подход при използването на европейските средства е стремежът за задоволяване на нуждите на местната общност и преодоляването на социалната изолация на маргинализираните групи в съответния регион. Желанието на местната общност, на неправителствения сектор и на местния бизнес също са взети под внимание, каза Русинова.

Заместник-министърът посочи, че политиките за ранно детско развитие ще са сред приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС. Според нея дългосрочните инвестиции в социалната, образователната и общностната интеграция на децата, както и промяната на битовите условия, в които живеят, ще дадат резултати в дългосрочен план. Регламентирането на социални, здравни и образователни услуги в новия Закон за социални услуги ще гарантира устойчивост на тези дейности, допълни тя.

Русинова подчерта важната роля на неправителствения сектор при усвояването на ресурса от оперативните програми. „Ще разчитам на вас като на партньори за бъдещата ни работа по фондовете, политиките на Министерството на труда и социалната политика и за успешно председателство на Европейския съюз, което ще открои България като един от най-успешните примери и за усвояване на европейски средства, и за интегриране на различни политики, отговорни за интеграция на социално уязвими групи“, каза заместник-министър Русинова.

 

Източник: https://www.facebook.com/MinistryofLabourandSocialPolicy/ | линк към статията