От днес 1 юли пенсиите за стаж и възраст се осъвременяват с 2.4 процента, с изключение на минималната пенсия, която се вдига с 11.5 процента и става 180 лева.
По данни на НОИ около 668 хиляди пенсионери ще получават минималната пенсия от началото на юли. От 1-ви октомври техният брой ще нарасне до 800 хиляди души, след второто увеличение на минималната пенсия до 200 лева.


От днес социалната пенсия за старост става 121 лева.
Освен пенсиите за стаж и възраст – от 1 юли се увеличават и другите видове пенсии, свързани с трудова дейност – пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, поради трудова злополука и наследствените пенсии. Минималните им размери се повишават изпреварващо, по аналогия на по-високото вдигане на минималната пенсия. Така минималната пенсия за инвалидност поради общо заболяване – при намалена работоспособност над 90 процента, става 207 лева, от 71 до 90 процента размерът й става 189 лева, а за инвалидност между 50 и 70 процента става 153 лева.