Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и министърът на младежта и спорта Красен Кралев подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Национална система за планиране, мониторинг и отчет на изпълнението на младежките политики“. Стойността на проекта е 505 000 лв. Реализира се по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Министерството на младежта и спорта.


Считам, че европейските средства ще помогнат за намиране на верните решения, с които да преодолеем проблемите на българските младежи. Политиките за младежите са тясно свързани с приоритетите на МТСП, а именно намаляване на младежите, останали извън образователната система, понижаване на младежите в риск и младежката безработицата, заяви зам.-министър Русинова.
По думите й това ще е поредният проект от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, който през следващите две години ще даде реални резултати.
Заместник-министър Русинова припомни, че по време на заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР , състоял се миналата седмица, е подкрепена концепция за схема, която ще даде възможност да се осигурят детегледачки за родителите, които желаят да се върнат на работа по-рано. Към момента концепцията е получила подкрепата на социалните партньори, неправителствения сектор и Европейската комисия. За подкрепа на инициативата са отделени 20 млн. лв., като се очаква правилата, по която тя ще работи, да се изработят през следващите няколко месеца. Идеята е за детегледачи да се наемат хора, които са в предпенсионна възраст или близки и роднини на семейството. Задължително условие ще е да са безработни, каза Русинова.
Очакванията са проектът да започне да се изпълнява през есента.

 

Източник: mlsp.government.bg | линк към статията