Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) е пример за успешно усвояване на европейски средства не само на национално, но и на европейско ниво. Това заяви в рамките на осмото заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Тя посочи необходимостта от активни дебати за бъдещото развитие на политиките, които се подкрепят през Европейския социален фонд (ЕСФ) в България, както и на ефективна равносметка на изпълненото до момента в рамките на форума. „Нашият основен ангажимент е да подкрепим хората, които са в нужда в България, благодарение на солидарността на европейските средства. И именно активната дискусия между заинтересованите страни дава най-верния и добър дизайн на всяка операция така, че тя да отговаря на нуждите на хората“, каза още Русинова.

Успехите на ОП РЧР се дължат и на това, че винаги е била гъвкав инструмент – да отговори на реалните нужди от реформа и да води до резултати, които да подобрят качеството на живот на българите, каза зам.-министърът на труда и социалната политика и добави, че заложените мерки и подкрепящи реформи на Програмата в голяма степен съвпадат с управленските приоритети на настоящия кабинет.

Сандрин де Бугеном, началник отдел в ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” на ЕК, даде положителна оценка на държавата ни по отношение на работата в социалната сфера, безработицата и ръста на трудова заетост. Тя добави, че трудовият пазар се нуждае от работна сила, която обаче да притежава необходимите умения и квалификация. „Трябва да им осигурим необходимите умения, с които те да си намерят работа и да бъдат активни. Трябва да се борим със социалната изолация и бедността“. Сандрин де Бугеном подчерта, че е много важно резултатите от европейското финансиране да са видими на практика и достатъчно убедителни, особено в контекста на предстоящото оптимизиране на европейските средства в социалната сфера.

По време на осмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 г., проведено на 9 юни 2017 г. в Пловдив, бяха разгледани операции на обща стойност близо 4.5 млн. лв. в подкрепа на ключови политики в областта на пазара на труда и социалното включване.

Операциите са разработени в резултат на срещи с широк кръг заинтересовани страни и установената необходимост от подкрепа за особено актуални проблеми като бъдещето на труда, продължаващия процес по деинституционализация на децата, както и политиките в сферата на защита правата на децата.

 

Източник: esf.bg | линк към статията